Potřeba stálé kontroly a údržby

Z výše uvedených důvodů je třeba čistotu obou částí vodícího mechanismu stále kontrolovat. Buď se drážka, v níž jezdí vodicí a opěrné kolečko zanáší nečistotou a je ji třeba pravidelně udržovat čistou (problém hlavně v zimě, při zamrzání rozpuštěného sněhu), nebo se nečistota nabaluje naopak do drážky kolečka jezdícího po vyvýšené části. Při nájezdu na nečistotu může v krajním případě dojít k vyskočení kolečka z vodící kolejničky.

Jak zásadní problém to je?

Tento problém není zcela zásadní a jsou různá provedení vodicích kolejnic i koleček, takže lze vybrat vhodné typy. Přesto je třeba tuto věc průběžně kontrolovat. O tom, že to není tak zásadní zátěž, svědčí poměr používaných posuvných vjezdových bran k používaným otočným. Ostatně na rovných plochách, bez sklonu lze posuv řešit i pouhým opěrným kolečkem, jezdícím po vlastním povrchu vozovky.

Recommended Reading